Blog

Tevredenheid

Tevredenheid (Santosha) is de titel van mijn eerste blog van dit jaar. Met een diep gevoel van tevredenheid en dankbaarheid heb ik 2016 afgesloten en kijk ik uit naar 2017. Terugblik 2016 in vogelvlucht  Vele uitdagingen op verschillende fronten hebben mij het afgelopen jaar verrast. Zo heb ik op verschillende manieren afscheid moeten nemen van dierbaren. Je kan wel zeggen dat loslaten en het accepteren van veranderingen wel mijn rode draad is geweest in 2016. Ook is het ‘mij niet meer verantwoordelijk voelen voor anderen’, wat ik meer geïntegreerd heb in mijn Zijn en waar ik in 2017 zeker verder mee wil gaan. Een ieder zijn of haar eigen leermomenten en processen laten ontdekken en accepteren dat niet alles in mijn handen ligt. Het jaar 2016 heb ik afgesloten met een groot gevoel van tevredenheid en hernieuwd vertrouwen in mijn eigen innerlijke kracht, mijn eigen wijsheid, en vooral op het zelfgenezend vermogen van mijn lichaam. Zonder medische ingrepen is mijn schildklier genormaliseerd en ben ik verlost van mijn galstenen. Op eigen kracht is het mij weer gelukt om mijn lichaam in balans te krijgen. Natuurlijk hebben ondersteunende Yoga-houdingen en mijn nieuwe pad van Bhakti Yoga mij hier zeker bij geholpen en mij de nodige innerlijke kracht gegeven. Periode van bezinning Ik heb het laatste kwartaal van 2016 een periode van bezinning, zelfonderzoek en stilte ingelast. Dit was hoognodig omdat het op verschillende fronten in mijn leven erg onrustig was. Ook als Yoga-docent is het heel belangrijk om zo nu en dan even stil te staan bij je eigen processen. Ik kan iedereen zo’n stilteperiode aanbevelen. Ben ik waar ik wil zijn? Ben ik tevreden over mijzelf op dit moment? Ben ik trouw aan mezelf? Doe ik wat mijn hart blij maakt? Draag ik bij wat ik doe bij aan een betere wereld? Om voor mezelf antwoorden te krijgen op mijn vragen en vooral om te onderzoeken of het Krishna Bewustzijn (Bhakti Yoga) mijn weg is, ben ik voor vier weken naar het heilige India gegaan. Tijdens een speciale pelgrimsperiode (kartik) heb ik vele heilige, spirituele plekken uit de geschiedenis van Sri Krishna en Srimati Radha Rani bezocht. Vrindavana, Govardhana en Radhakund… Radhakund De ashram van mijn spirituele leermeester, Srimad Bhaktivedanta Muni Maharaj, is gesitueerd in de heilige plaats Radhakund. Aangekomen in Radhakund werd ik overvallen door een intens gevoel van vrede en ontroering. Een gevoel van thuiskomen overmeesterde mij. Centraal in het plaatsje Radhakund is een meer (kund) waar de energie van Srimati Radha Rani duidelijk te voelen is. Srimati Radha Rani staat voor de energie van Sri Krishna en er wordt gezegd dat zonder haar energie Sri Krishna niet volledig is en niet kan bestaan.  De energie is  vergelijkbaar met die van Moeder Maria, Kwan Yin of Laxmie Mata. Het is voor mij een magische spirituele krachtplek geworden wat voor altijd verankerd is in mijn hart en waar ik tijdens mijn meditaties graag naar toe ga. De puurheid en eenvoud, zielsgeluk in overvloed.. In Radhakund heb ik zoveel mogelijk meegedaan aan de programma’s in de Ashram. Om 5 uur in de ochtend begon de dag met het samen zingen van speciale ochtendmantra’s (mangal arti) gevolgd  door het gezamenlijk hardop chanten van de Maha Mantra (Hare Krishna Mantra). Na het chanten zongen we devotionele liederen. Dit raakte mij  elke keer weer heel diep en ik zong uit volle borst mee. Mijn geluid was zeker niet zuiver, maar het kwam wel vanuit mijn hart. Regelmatig hebben we een parikrama (looptocht) ondernomen in Govardhana, een plek uit het verleden van Sri Krishna.  Ruim vier uur lopen, heerlijk op blote voeten.  De parikrama rondom Radhakund behoorde ook tot mijn dagelijkse schema. Mijn  48e verjaardag, het Dipavalifeest, de Govardhana-puja, een bad in het heilige Radha- en SyamaKund zijn slechts een aantal van de vele bijzondere momenten welke ik heb mogen meemaken. Hier moest ik nu, op dit moment van mijn leven zijn met volledige aandacht en overgave. Ik zal mijn spirituele leermeester altijd dankbaar blijven voor zijn begeleiding en zorg tijdens deze reis. Hij heeft zowel mij als mijn reisgenote goed in de gaten gehouden en ons voorzien van medische zorg als dit nodig was. Wat heeft deze reis mij gebracht? Wat is er veranderd? Sinds half november ben ik weer terug in Nederland en zowel mijn fysieke, spirituele als mijn mentale lichaam moesten wennen om terug te zijn. Wennen aan mijn omgeving, aan de kou, aan eigenlijk alles... Het heeft me meer dan een maand gekost voordat ik weer helemaal geland was in mijn lichaam en nog steeds voel ik een grote behoefte om in stilte te zijn en om alle ervaringen een plekje te geven. Om te voelen wat er allemaal, zowel bewust als onbewust, door me heen is gegaan. Dit proces zal denk ik zeker nog enige tijd voortduren. Vier weken lang heb ik social media aan mij voorbij laten gaan. Mede hierdoor heb ik veel kunnen loslaten, wat ik precies allemaal heb mogen loslaten dat kan ik ook niet vertellen, maar het voelt heel erg goed. Bij terugkomst in Nederland heb ik al snel mijn grote televisie weggedaan en mijn social media gebruik  geminimaliseerd. Dat is het makkelijke stukje geweest. En ja,  televisie kijken kan ik nog steeds via mijn laptop. Meer moeite heb ik gehad om mij hier weer volledig te aarden. Hoe kan ik deze diepe innerlijke vrede bij me blijven houden? En nog belangrijker hoe kan ik dit gevoel integreren in mijn dagelijkse zijn en in mijn interactie met mijn omgeving, mijn familie, vrienden…met jou. Ik heb mogen ervaren wat voor mij persoonlijk mijn essentie is van het Krishna Bewustzijn, van Bhakti Yoga. Door het dagelijks chanten van de Maha Mantra kun je al de pure liefde van God, van Sri Krishna, in volledige eenvoud en zuiverheid ervaren. Mijn verbinding met Srimati Radha Rani, met Radhakund, de onuitputtelijke bron van zuivere nectar en gelukzaligheid. Ook deze verbinding zal ik blijven koesteren en visualiseren wanneer ik hier behoefte aan heb. Zonder mijn ochtendrituelen, chanten-mediteren-yoga, wil ik de deur niet meer uit. Het geeft mij mijn focus en innerlijke rust voor de rest van mijn dag. Het is voor mij duidelijk dat dit niet zo maar een reis is geweest.  Het is een reis naar mijn diepste innerlijk geweest. De verbinding met mijn ware Goddelijke Zelf, mijn hogere bewustzijn, heeft een nieuwe dimensie gekregen. Hare Krishna! Mijn focus voor 2017 Doen wat mij vrede geeft en blij maakt. Veranderingen sneller omarmen en accepteren dat dit onderdeel is van een hoger plan. Mij niet verantwoordelijk voelen voor de keuzes en acties van anderen. De pure liefde van God nog meer integreren in mijn dagelijkse leven en delen met jou, in eenvoud en zuiverheid. Een liefdevolle groet van een gelukkig en tevreden mens. Amrita Devi Dasi (Asha) www.ashalifecoaching.nl Via mijn website kun je reageren of vragen stellen naar aanleiding van deze blog. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Lees hele bericht 29-01-2017

Waarheidslievendheid

Satya, oftewel Waarheidslievendheid, is de tweede Yama van de Yoga Sutras van Patanjali. Ik zal deze Yama illustreren aan de hand van een persoonlijke ervaring waarvan ik denk dat velen dit soort situaties zullen herkennen. De vijf Yamas behoren tot de eerste stap van de Yoga Sutras van Patanjali en worden ook wel beschouwd als de universele normen.  Zie ook mijn blog 'Koninklijke Yoga'. Ik blijf me elke keer weer verbazen als iemand denkt te weten wat ik voel en denk. En dat ze dit vervolgens zelfs verspreiden als zijnde een feit, zonder bij mij na te vragen of het wel klopt. Door de jaren heen heb ik, mede dankzij de Yogafilosofie, geleerd om dit soort situaties naast me neer leggen. En om hoe dan ook mijn eigen weg te gaan en dichtbij mezelf te blijven. Waar ik vroeger de behoefte had om mezelf te verdedigen, probeer ik steeds meer boven dit soort situaties te staan en in liefde te blijven met alle betrokkenen en zeker ook met mezelf. Op dit moment gaan er echter verschillende gedachten door mij heen. Deze wil ik graag met jullie delen. Om meerdere redenen heeft het mij dit keer toch iets meer geraakt. Je bent vast benieuwd waarom. Ik zal dit in grote lijnen uitleggen. 1. Het onderwerp gaat mij nauw aan het hart en raakt mijn hele wezen. 2. Deze persoon trekt mijn integriteit in twijfel en heeft er mogelijk een eigen belang bij om deze onwaarheid te verspreiden. 3. Wat doen de toehoorder(s) met de onjuiste informatie? Gaan ze mee? Hebben ze de moed om met mij in gesprek te gaan? Zijn ze geïnteresseerd in mijn verhaal? Moet ik me hier wel mee bezig houden? Ik heb besloten om het voor nu naast mij neer te leggen, mede in de wetenschap dat ook ik niet perfect ben en dat ik ook weleens onjuiste aannames heb gemaakt. Daarbij ken ik zelf natuurlijk mijn eigen waarheid. Indien nodig zal ik een confrontatie zeker niet uit de weg gaan. Gelukkig kan ik steeds beter neutraal blijven in dergelijke situaties en onthoud ik mij van een oordeel als ik niet bekend ben met de gehele context en met alle feiten. Mijn tip is om in gesprek te gaan met degene(n) die het betreffen en om vragen te stellen om de situatie op te helderen. Heb je goede redenen om dit niet te doen, praat dan niet met anderen over datgene wat je hebt gehoord. Het is slechts één kant van een verhaal. Zuiver blijven in ons eigen handelen en intenties, hier mogen we ons met elkaar meer op gaan richten. Ik realiseer me dat roddelen en oordelen van alle tijden is, het gebeurt overal…in kerken, tempels, families, relaties, verenigingen….etc. Ook in de samenleving als geheel is dit terug te zien. Verder besef ik dat het, richting mijn persoon, zeker niet de laatste keer zal zijn. Nee, ik praat het zeker niet goed. Eenieder heeft zo zijn eigen proces en bewustwording. En jammer genoeg is niet ieder die religieus is ook spiritueel. Het zou mooi zijn als religie en spiritualiteit meer samen zouden gaan en als we meer compassie voor elkaar kunnen opbrengen. Dus lieve mensen, mijn boodschap met deze blog is dat het allemaal bij onszelf begint. We hebben allemaal een eigen keus waar we wel of niet aandacht aan geven. Mijn streven is om Waarheidslievendheid te integreren in mijn leven en in mijn hele Zijn. Ik hoop dat ik jou heb geïnspireerd hetzelfde te gaan doen. ‘Be The Change That You Want to See in The World’ -Mahatma Ghandi-. Ben je geïnteresseerd in een YogaCoachings-traject? Wil je een Raja Yogales ervaren?  Heb je een vraag? Reageren dan via www.ashalifecoaching.nl Met liefde en respect, Asha Toerab
Lees hele bericht 09-06-2016

De kracht van AUM

Voor de website www.dekrachtvanliefde.nl van Greetje Veneman heb ik, als één van de vijf vaste columnisten, onderstaande column mogen schrijven.  Op deze website zijn vanuit verschillende religies en spirituele stromingen teksten te vinden. Teksten die misschien meer inzicht brengen, begrip en respect en vandaaruit kunnen leiden naar meer verbinding met jeZelf, anderen en  tot innerlijke vrede. Teksten die je kunnen inspireren om nog meer te leven en te handelen vanuit je Hart.  Dit is ook mijn grondhouding in het leven en ook de reden dat ik, vanuit mijn achtergrond en beleving,  mijn bescheiden bijdrage wil leveren aan onze gezamenlijke missie. De kracht van OM Het Hindoeïsme, het Sanatan Dharm, is veel omvattend en bestaat uit verschillende stromingen en vele mooie geschriften, zoals de Bhagavad Gita, de Mahabharata, de Upanishads en de Ramayana. Deze geschriften beschrijven het pad van de eeuwige ziel; deze kennis is tijdloos en universeel. Ik ben geen Hindoe-schriftgeleerde en ken bij lange na niet alle verhalen. Dit is ook niet wat ik nastreef en daarbij komt dat de spirituele betekenis vaak voorbij de woorden ligt. Ik ben wel dol op alle symboliek en prachtige verschijningsvormen van God. Elke verschijningsvorm staat symbool voor een kwaliteit van God. In de Bhagavad Gita wordt Sri Krishna beschouwd als de allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Waar het leven om draait is Zelfrealisatie. Hoe maken we de Goddelijke kwaliteiten ons eigen? Hoe integreren we het in ons dagelijks leven? Dit probeer ik als focus te houden bij alles wat ik doe. Ik zeg probeer…want ook ik kom weleens obstakels tegen op mijn weg…en ja ook in mijzelf… Een eenvoudige manier om in verbinding te blijven met je ware Zelf is het reciteren van de mantra AUM. Om of Aum wordt geplaatst aan het begin van de meeste hindoeteksten of mantra’s. Het wordt veel aangetroffen in de vedische (Indiase) geschriften. In het boek: Het mysterie van het Zelf – Upanishaden – Dr.W.H. van Vledder wordt in Prashna Upanishad antwoord gegeven op de vraag: Waartoe leidt meditatie op het AUM? AUM is de heilige weg die voert naar het ondeelbaar Dat. Gedragen door de klank van het heilig Woord, het AUM, ontstijgt de wijze mens de werelden van het wentelend Wiel (het proces van geboorte, dood en wedergeboorte) en wordt vereend met Dat in vrede en eindeloze vreugd. De mantra AUM is de krachtigste mantra die er is, het is de oerklank die jou verbindt met je ware Zelf. Het wordt beschouwd als de gemanifesteerde klank van het Goddelijke en heeft een krachtige invloed op de menselijke geest (Mandukya Upanishad). Door het reciteren van AUM zal de vibratie van de klanken elke cel in ons lichaam harmoniseren. AUM Healing is duizenden jaren oud, afkomstig uit een tijd toen mensen meer waren afgestemd op de hogere Wijsheid en een leven in harmonie met het Universum. Ervaar de kracht van AUM. Namasté,  Asha Toerab                                                                                                                                                                                                                                                                                         www.ashalifecoaching.nl Bron: http://www.dekrachtvanliefde.nl/?p=275  Ook voor andere inspirerende teksten en voor de achtergrond van Greetje verwijs ik jullie van harte  naar haar bijzondere website.
Lees hele bericht 16-05-2016

Koninklijke Yoga

Een inleiding… Vandaag op Koningsdag wil ik met alle plezier, en op veler verzoek, uitleg geven over mijn passie.....Raja Yoga! Door de vele websites en nieuwe (westerse) Yogavormen raken velen het spoor bijster over wat Yoga nu is en lijkt de ware essentie en rijkdom van Yoga naar de achtergrond te raken. Het is natuurlijk heel mooi dat steeds meer mensen interesse hebben in Yoga. Ongetwijfeld zal men een positief effect merken van Yoga, welke vorm men ook beoefend. Yoga is echter zoveel meer dan alleen ontspanning en het perfect uitvoeren van een houding. Hierbij mijn poging om Raja Yoga onder de aandacht te brengen. Ik wil wel een kanttekening plaatsen dat woorden niet allesomvattend kunnen zijn. De uitwerking van Raja Yoga is veelal subtiel en vindt plaats op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Wat is Raja Yoga? Raja Yoga, ook wel Koninklijke of Ashtanga Yoga genoemd is een duizenden jaren oude klassieke Yogatraining. Het is de basis van alle andere Yogavormen en omvat ook alle andere Yogavormen, zoals bv. Hatha Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Mantra Yoga en Bhakti Yoga. De huidige Ashtanga Yoga wordt veelal ervaren als een vorm van Power Yoga. De filosofie van Raja Yoga is gebaseerd op de Yoga Sutras van Patanjali, de Bhagavad Gita, de Veda’s en andere oeroude Indiase geschriften. Patanjali zag in dat Yoga allesomvattend was. Om deze reden heeft hij de essentie van de diverse Yogavormen tot één geheel samengevoegd in zijn boek ‘Yoga Sutras van Patanjali’. Hierin geeft hij handvatten hoe je in acht stappen (Ashtanga) tot je ware (goddelijke) Zelf kunt komen. Het boek omvat 185 Sutras, leerdichten, welke een gedetailleerde omschrijving geven van wat een serieuze Yogabeoefenenaar kan tegenkomen in zijn proces van ontwaken. Dit proces zal zich een leven lang blijven ontwikkelen en verdiepen. Voor nu volsta ik met een globale uiteenzetting van de acht stappen: 1. Yamas          =>Universele normen: Geweldloosheid (Ahimsa),Waarheidslievendheid (Satya),Eerlijkheid (Asteya),Beheersing van de zintuigen (Brahmacharya),Begeerteloosheid (Aparigraha) 2. Niyamas      => Individuele normen:Reinheid/zuiverheid (Saucha),Tevredenheid (Santosha),Soberheid/gelijkmoedigheid (Tapas),Zelfstudie (Svadyaya),Overgave aan God (Isvara Pranidhana) 3. Asanas         => Fysieke Houdingen (Hatha Yoga) 4. Pratyahara  => Terugtrekken en bewuster gebruiken van de zintuigen 5. Pranayama  => Energiebeheersing, adembewustwording 6. Dharana       => Concentratie op het lichaam en loslaten van storende gedachten (intern proces) 7. Dhyana         => Meditatie (intern proces) 8. Samadhi       => Bliss, gelukzaligheidsgevoel, je hebt een eigen visie op het leven ontwikkeld (intern proces) Ervaringswetenschap Raja Yoga is vooral een ervaringswetenschap, het gaat niet om boekenwijsheid of perfectie, maar om jouw eigen proces van bewustwording en verbinding met je ware Zelf. Hierbij zijn zelfonderzoek, compassie en het integreren van de opgedane kennis in je dagelijkse leven een voorwaarde om te groeien. Je hoeft niet lenig te zijn om aan de lessen deel te nemen, een ieder volgt zijn eigen proces. Hierdoor zijn de lessen geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Ben je nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere Koninklijke Yogavorm? Wil je meer harmonie ervaren met jezelf en met je omgeving? Wil je meer verbinding voelen tussen je hoofd en hart? Je bent van harte welkom voor een proefles. Heb je vragen? Stel ze gerust. Namasté, Asha Toerab www.ashalifecoaching.nl
Lees hele bericht 27-04-2016

Lakshmi en Ganesha voor Geluk, Vreugde en Wijsheid

Mijn eerste blog start ik met mijn artikel welke gepubliceerd is in de december uitgave van het Tijdschrift voor Coaching (TvC), het visieblad voor professioneel begeleiden. Van huis uit vier ik jaarlijks het Dipavali-feest, ook wel bekend als Diwali of het lichtjesfeest. Het huis wordt grondig schoongemaakt, maar belangrijker nog is de innerlijke reiniging. Het is vooral een bezinningsfeest. Het Dipavalifeest staat symbool voor overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis. Je reflecteert je eigen gedrag en gewoonten van het afgelopen jaar en kijkt wat je wilt verbeteren voor het komende jaar. Lakshmi Maa staat voor voorspoed, geluk en rijkdom. Zij brengt vreugde. Sri Ganesha staat symbool voor wijsheid en helpt om alle obstakels te verwijderen en om nieuwe plannen te zegenen met succes. Beide verschijningen zijn bij uitstek toepasselijk voor coaches. De lotusbloem komt veel voor in het hindoeïsme. Deze staat veelal symbool voor zuiverheid, schoonheid en innerlijke groei. Elke lotusbloem groeit vanuit de modder uit tot een prachtige bloem. Hierbij is vooral het licht heel belangrijk. Zonder licht of hoop zal er geen groei plaatsvinden. Je kunt het groeiproces van een lotusbloem vergelijken met je eigen groei en bewustzijnsprocessen. Als je volledig in verbinding bent met je ware unieke zelf zul je net zo stralen als een lotusbloem. Dit jaar is het Dipavalifeest op 11 november gevierd. De sfeer is qua intentie te vergelijken met de kerstboodschap en de goede voornemens die wij in de westerse wereld vaak maken met oud en nieuw. Ik wens u allen een vredige afsluiting van 2015 en een nieuw jaar met veel licht en liefde. Namasté! (Vertaling: het goddelijk licht in mijn hart groet het goddelijk licht in jouw hart.) Asha Toerab www.ashalifecoaching.nl Bron: https://www.professioneelbegeleiden.nl/religie-volledige-uitgave-20-artikelen
Lees hele bericht 31-12-2015